Vi er Kløver Utleie

Du trenger ikke å holde deg til du kommer hjem. Vi leverer portable toaletter med en 
høyere standard enn de fleste er vant til. 

Vi er Midt-Norges største leverandør av portable toalettløsninger!