Vi leier også ut:

  • Områdesikring; byggegjerder og franskgjerder
  • Strøm; prostrøm
  • Områdebelysning
  • Maskinelt utstyr; Lifter, gravmaskiner, hjullastere, aggregat etc..
  • Telt i alle strørrelser med tilbehør
  • Byggvarme

Ta kontakt med oss for mer informasjon.